Close Menu
Kaakon Alueverkko, voimajohtoalue

Voimajohtoalue

Johtoalue muodostuu 26 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä, joissa puuston kasvua on rajoitettu. Rakennusraja ulottuu molemmin puolin 23 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta.

Kaakon Alueverkko - voimajohtoalue

Näin tunnistat 110 kV verkon

110 kV johdossa on 6-8 eristinlautasta ja eristinketjun pituus on noin metri.

Kaakon Alueverkko - 110 kV verkko

Suurjännitejohdot voi tunnistaa myös pylväiden ulkonäöstä. Taajamien ulkopuolella käytetään tavallisesti harustettuja kaksijalkaisia portinmuotoisia pylväitä. Vapaasti seisovia yksijalkaisia ristikkopylväitä käytetään yleensä kaupunkialueilla. 110 kV johdon pystysuora etäisyys maasta on yleensä vähintään noin 6 metriä ja tiestä noin 7 metriä.