Close Menu
Kaakon Alueverkko, turvaetäisyydet

Työskentely voimajohtojen läheisyydessä

Huolehdithan, ettei työkoneellakaan työskenneltäessä mikään esine tai koneen osa ulotu sivusuunnassa 5 metriä lähemmäs jännitteellisiä johtoja. Sivusuunnassa turvaetäisyys 110 kV:n johtoihin on 3 metriä.

Lue lisää turvallisesta toiminnasta sähköjohtojen läheisyydessä Fingridin verkkosivuilta:

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/kantaverkko/turvallisuus/hengenvaara_esite-update2017.pdf