Close Menu
Kaakon Alueverkko, turvaetäisyydet

Työskentely voimajohtojen läheisyydessä

Huolehdithan, ettei työkoneellakaan työskenneltäessä mikään esine tai koneen osa ulotu liian lähelle jännitteellisiä johtoja. Työkoneen ja kuorman välinen turvaetäisyys virtajohtimien alla tulee olla vähintään 3 metriä ja sivusuunnassa turvaetäisyys 110 kV:n johtoihin on 5 metriä.

Lue lisää turvallisesta toiminnasta sähköjohtojen läheisyydessä Fingridin verkkosivuilta:

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/turvallisuus/tyoskentely-sahkoverkon-laheisyydessa/