Close Menu
Kaakon Alueverkko

Toimitamme sähköä suurjännitteellä

Kaakon Alueverkko vastaa sähkön toimituksesta valtakunnallisesta kantaverkosta alueelle. Yhtiön hallussa on 110 kV suurjänniteverkkoa Kaakonkulman alueella. Sähköverkkoa on noin 150 kilometriä. Sähköä toimitetaan Kymenlaakson Sähköverkon ja Haminan Energian sekä muiden asiakkaiden sähköverkkoihin.