Close Menu
Kaakon Alueverkko, toiminta

Ylläpidämme ja kehitämme verkkoa

Kaakon Alueverkon tehtävänä on siirtää sähköä sekä ylläpitää ja kehittää alueen 110 kV:n suurjänniteverkkoa. Kaakon Alueverkon hallussa on noin tällä hetkellä noin 150 kilometrin verran sähköverkkoa. 

Kunnossapito

Suurjänniteverkon kunnossapito käsittää verkoston tarkastukset, kasvuston käsittelyn johtoalueella ja johdon reunavyöhykkeellä sekä tarkastusten perusteella tehtävät kunnossapitotyöt.

Investoinnit

Investoinneilla turvataan sähkönjakelun luotettavuus ja toiminnan kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Mittavan investointiohjelman tarkoituksena on uudistaa alueen suurjännitejakeluverkko modernin verkkoliiketoiminnan tarpeita vastaavaksi.

Investoinnit toteutetaan vaiheittain ja niiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomioita ympäristöystävällisyyteen ja vaikutuksiin lähiympäristön asukkaiden elämään.  

Investoinneista tiedotetaan tarkemmin näillä verkkosivuilla.