Close Menu

Kymi-Vehkalahti-Keltakallio-voimajohdon uusimisen suunnittelu käynnistyy

25.3.2024

Kaakon Alueverkko käynnistää Kymi-Vehkalahti-Keltakallio-voimajohdon uusimisen suunnittelun. Uusi johtorakenne mitoitetaan nykyistä suuremmalle sähköteholle, millä mahdollistetaan sähköistyvän yhteiskunnan kasvavat tarpeet.

Kaakon Alueverkon toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen kertoo, että nykyinen voimajohto on vanhimmalta osaltaan rakennettu 1950-luvun alussa ja vaatii uusimista. Uusittava johto sijoittuu pääosin nykyiseen johtokäytävään, ja suunnittelun edetessä johtoalueen maanomistajia informoidaan suunnitelmista tarkemmin. Johdon rakentamisen aikataulu tarkentuu kuluvan vuoden lopulla.

Kymi-Keltakallio 2x110kV Yleiskartta

Kaakon Alueverkko, voimajohtokuva

Voimajohdon uusiminen tukee alueen teollista kehittymistä

Etelä-Kymenlaakson kehitysyhtiö Cursorin Invest In -yksikön johtajan Ilkka Hasasen mukaan voimajohdon uusiminen tukee Kotkan Keltakallion alueen kehittämistä. – Kasvava sähkönsiirron kapasiteetti on erittäin tärkeää alueelle suunniteltujen akkuteollisuuden hankkeiden kannalta ja on osaltaan mahdollistamassa uuden teollisen toimialan rakentumista, sanoo Hasanen.

Suomen Malmijalostuksen johtajan Timo Strengell toteaa, että akkuarvoketjun hankkeiden näkökulmasta on tärkeää, että infrastruktuuria kehitetään vastaamaan tulevia tarpeita. – Tämä työ tulee aloittaa hyvissä ajoin ja sitä pitää tehdä pitkäjänteisesti, sillä tunnetusti infrastruktuurin rakentaminen vaatii paljon aikaa, sanoo Strengell. Yhteistyö Suomen Malmijalostuksen ja Kaakon Alueverkon välillä on sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä.

Cursorin Senior Adviser Harri Eela korostaa, että Kaakkois-Suomeen on etabloitumassa merkittävä uusi toimiala, joka mahdollistaisi alueen toimeliaisuuden kasvua luoden työpaikkoja. Toteutuakseen tuotantolaitokset tarvitsevat toimivan toimintaympäristön ja yhtenä perusedellytyksenä on tarvittava sähkönsiirtokapasiteetti, jonka kehittämisessä Kaakon Alueverkko Oy on alueellisena toimijana aktiivisesti mukana, Eela sanoo. Pitkäjänteinen yhteistyö sähköverkkoyhtiön ja Cursorin kesken on erittäin hyvää ja osaltaan mahdollistaa myönteisen aluekehityksen.

Lisätietoja:

Kaakon Alueverkko, toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen, puh. 040 8600 515

 

Kaakon Alueverkko Oy on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Haminan Energia Oy:n omistama alueverkkoyhtiö, joka hallinnoi 110 kV alueverkkoja Kotkasta itään. Kaakon Alueverkko Oy:n omistus jakautuu tasan Kymenlaakson Sähköverkon ja Haminan Energian kesken.

Kategoriat

Ajankohdat