Close Menu

Kaakon Alueverkon voimajohto Haminasta Virojoelle on valmistunut

21.12.2020

Uusi Hamina-Virojoki voimajohto otettiin käyttöön joulukuun puolivälissä. Rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa ja etenivät jonkin verran edellä aikataulua. Uusi voimajohto parantaa sähkön laatua ja toimitusvarmuutta ja edesauttaa aluekehitystä Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueilla. Investoinnin kokonaisarvo noin 5 miljoonaa euroa. Voimajohdon pituus on noin 26 kilometriä.

Rakennustöistä vastasi Voimatel Oy.

Kaakon Alueverkko on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Haminan Energian omistama alueverkkoyhtiö, joka hallinnoi 110 kV alueverkkoja Kotkasta itään. Kaakon Alueverkko toteuttaa parhaillaan myös 110 kV voimajohtoa Kotkan Juurikorven ja Haminan Vehkjärven välille. 13 km pituisen voimajohdon on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen, puh. 040 8600 515, tuomo.hakkarainen@kaakonalueverkko.fi