Close Menu

Kaakon Alueverkon uuden voimajohdon rakentaminen Haminasta Virojoelle on käynnistynyt

17.2.2020

Kaakon Alueverkko Oy toteuttaa uuden voimajohdon Hamina-Virojoki välille vuoden 2020 aikana. Uusi voimajohto parantaa sähkön laatua ja toimitusvarmuutta ja edesauttaa aluekehitystä Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueilla. Voimajohdon pituus on noin 26 kilometriä ja investoinnin kokonaisarvo noin 5 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt ovat käynnistyneet helmikuussa 2020 puuston poistamisella ja rakentaminen maastossa alkaa maaliskuussa. Johdon arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä, mikäli maasto-olosuhteet eivät aiheuta muutoksia suunnitelmiin.

– Rakentaminen on käynnistynyt hyvin, mutta on tällä hetkellä haasteellista sekä puiden poiston että pylväiden rakentamisen kannalta, kun maasto on paikoitellen hyvin pehmeää. Johdon matkalla noin 20 pylväspaikkaa sijoittuu pehmeiköille. Jos maastoon ei päästä suunnitelmien mukaisesti, niin johdon valmistuminen saattaa myöhästyä suunnitellusta aikatulusta. Rakentaminen tulee näkymään mm. E18 moottoritien varteen Lelun ja Vaahterikon liittymien välillä, kertoo Kaakon Alueverkon toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen.

Hankkeen urakoitsijoina toimivat OTSO metsäpalvelut Oy ja Voimatel Oy.

Reittikartta_LAU-VRJ 110 kV

Kaakon Alueverkon kaksi kehittämishanketta

Sähkön toimitusvarmuuden ja laadun parantamiseksi Kaakon Alueverkko kehittää 110 kV verkkoa siten, että asiakkaiden sähköasemille on tulevaisuudessa kaksi 110 kV syöttöjohtoa. Näin sähköverkkoa voidaan jakaa vyöhykkeisiin ja erilaisissa käyttötilanteissa sähköntoimitus voidaan varmistaa entistä paremmin. Kehittämishankkeita on kaksi: Juurikorpi-Vehkjärvi ja Hamina-Virojoki. Hamina-Virojoki -hankkeen rakentaminen on käynnissä ja Juurikorpi-Vehkjärvi -hankkeen osalta suunnitelmat ovat viimeistelyvaiheessa ja rakentamisen arvioidaan alkavan syksyllä 2020. Juurikorpi-Vehkjärvi -voimajohdon pituus on noin 13 kilometriä. Hankkeiden kokonaissuunnittelusta vastaa Empower PN.

Kaakon Alueverkko on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Haminan Energian omistama alueverkkoyhtiö, joka hallinnoi 110 kV alueverkkoja Kotkasta itään.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen, puh. 040 8600 515, tuomo.hakkarainen@kaakonalueverkko.fi

työmaapäällikkö, Olli Kivelä, puh. 044 793 9714, olli.kivela@voimatel.fi