Close Menu

Juurikorpi-Vehkjärvi 110 kV voimajohdon rakentaminen käynnistymässä

12.10.2020

Kaakon Alueverkko Oy toteuttaa uuden 110 kV voimajohdon Kotkan Juurikorven ja Haminan Vehkjärven välille vuosien 2020–2021 aikana. Voimajohdon pituus on noin 13 kilometriä ja investoinnin kokonaisarvo noin 2,5 miljoonaa euroa.

Kaakon Alueverkon toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen kertoo, että rakennustyöt käynnistyvät loppusyksystä 2020 puuston poistolla ja rakentaminen maastossa alkaa suunnitelmien mukaan tammikuussa. Voimajohtotyö saattaa aiheuttaa viljelyhaittoja kesällä 2021, mutta haitat pyritään minimoimaan. Johdon arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Reittikartta_Juurikorpi-Vehkjärvi

Maanmittauslaitos: Lunastustoimitus Juurikorpi-Vehkjärvi 110 kV voimansiirtojohtoalueen lunastamiseksi, Kotka ja Hamina

Hankkeen urakoitsijoina toimivat Metsänhoitoyhdistys Kaakko ja Voimatel Oy.

Kaakon Alueverkon kaksi kehittämishanketta

Kuva Hamina-Virojoki 110 kV voimajohdon rakentamisesta 2020

Kuva Hamina-Virojoki 110 kV voimajohdon rakentamisesta 2020

Sähkön toimitusvarmuuden ja laadun parantamiseksi Kaakon Alueverkko kehittää 110 kV verkkoa siten, että asiakkaiden sähköasemille on tulevaisuudessa kaksi 110 kV syöttöjohtoa. Näin sähköverkkoa voidaan jakaa vyöhykkeisiin ja erilaisissa käyttötilanteissa sähköntoimitus voidaan varmistaa entistä paremmin. Kehittämishankkeita on kaksi: Juurikorpi-Vehkjärvi ja Hamina-Virojoki. Molemmat hankkeet ovat käynnissä, Hamina-Virojoki voimajohto valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä ja Juurikorpi-Vehkjärvi -hankkeen rakentaminen käynnistyy nyt loppusyksystä 2020. Hankkeiden kokonaissuunnittelusta on vastannut Empower Oy.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen, puh. 040 8600 515, tuomo.hakkarainen@kaakonalueverkko.fi

työmaapäällikkö, Olli Kivelä, puh. 044 793 9714, olli.kivela@voimatel.fi

metsäasiantuntija, Pekka Fincke, puh. 0400 925 249, pekka.fincke@mhy.fi

 

Kaakon Alueverkko on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Haminan Energian omistama alueverkkoyhtiö, joka hallinnoi 110 kV alueverkkoja Kotkasta itään.

Kategoriat

Ajankohdat