Close Menu

Hamina-Virojoki voimajohdon rakentaminen etenee suunnitellusti

11.9.2020

Uuden voimajohdon rakentaminen Hamina-Virojoki välille edistyy aikataulun mukaisesti. Voimajohdon johtimien asennus on käynnissä ja jatkuu loka-marraskuulle saakka. Johtimiin toteutetaan jatkoksia räjäyttämällä, mikä saattaa aiheuttaa satunnaisia meluhaittoja työmaan lähialueella.

Voimajohdon pituus on noin 26 kilometriä ja käynnissä oleva työmaa näkyy lähes koko matkalta E18 moottoritielle. Rakennustyöt ovat käynnistyneet helmikuussa 2020.

Kaakon Alueverkko Oy toteuttaa uuden voimajohdon Hamina-Virojoki välille vuoden 2020 aikana. Uusi voimajohto parantaa sähkön laatua ja toimitusvarmuutta ja edesauttaa aluekehitystä Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueilla. Investoinnin kokonaisarvo noin 5 miljoonaa euroa.

Kaakon Alueverkko on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Haminan Energian omistama alueverkkoyhtiö, joka hallinnoi 110 kV alueverkkoja Kotkasta itään.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen, puh. 040 8600 515, tuomo.hakkarainen@kaakonalueverkko.fi

työmaapäällikkö, Olli Kivelä, puh. 044 793 9714, olli.kivela@voimatel.fi