Close Menu

Ensimmäinen voimajohtopylväs paikoillaan Hamina-Virojoki -voimalinjalla

12.5.2020

Kaakon Alueverkko Oy toteuttaa uuden voimajohdon Hamina-Virojoki välille vuoden 2020 aikana. Uusi voimajohto parantaa sähkön laatua ja toimitusvarmuutta ja edesauttaa aluekehitystä Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueilla. Voimajohdon pituus on noin 26 kilometriä ja investoinnin kokonaisarvo noin 5 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2020 puuston poistamisella ja metsurityöt saatiin päätökseen huhtikuun lopulla. Rakentaminen maastossa on alkanut hyvin, ja pylväsperustuksia on toukokuun puolivälissä 2020 valmiina 70 kappaletta. Pylväiden pystyttäminen aloitettiin 11.5. Pylväitä nousee noin 8 kappaletta viikossa, ja voimalinjan valmistuessa pylväitä on yhteensä 104 kappaletta. Kuvassa johtolinjan ensimmäinen pylväs Haminan Lelussa. 

Johdon arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä, mikäli maasto-olosuhteet eivät aiheuta muutoksia suunnitelmiin.

Kategoriat

Ajankohdat