Close Menu

110 kV voimajohto Juurikorpi – Vehkjärvi on valmistunut

28.10.2021

Kaakon Alueverkon 110 kV voimajohto Juurikorpi-Vehkjärvi on otettu käyttöön lokakuussa. Rakennustyöt etenivät koko hankkeen ajan hyvin, jopa jonkin veran edellä suunniteltua aikataulua. Voimajohtoalueella tehdään vielä lopullisia viimeistelytöitä. Voimajohdon pituus on noin 13 kilometriä ja investoinnin kokonaisarvo noin 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeen urakoitsijoina toimivat Metsänhoitoyhdistys Kaakko ja Voimatel Oy.

Hankkeen lunastuskokous maanomistajille järjestetään maaliskuun lopussa 2022 ja maastokatselmukset huhtikuun lopussa 2022, kun maastohavainnot on mahdollista tehdä lumien sulettua.

Jo aiemmin valmistuneen Hamina-Virojoki voimajohdon lunastustoimituksen loppukokous järjestetään marraskuun viimeisellä viikolla 2021. Maanmittauslaitos lähettää kutsut kaikkiin kokouksiin.

Taustaa

Sähkön toimitusvarmuuden ja laadun parantamiseksi Kaakon Alueverkko on kehittänyt 110 kV verkkoa siten, että asiakkaiden sähköasemille on nyt käytössä kaksi 110 kV syöttöjohtoa. Näin sähköverkkoa voidaan jakaa vyöhykkeisiin ja erilaisissa käyttötilanteissa sähköntoimitus voidaan varmistaa entistä paremmin. Kehittämishankkeita on 2020–2021 toteutettu kaksi: Juurikorpi-Vehkjärvi ja Hamina-Virojoki. Hankkeiden kokonaissuunnittelusta on vastannut Empower PN.

Kaakon Alueverkko on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Haminan Energian omistama alueverkkoyhtiö, joka hallinnoi 110 kV alueverkkoja Kotkasta itään.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen, puh. 040 8600 515, tuomo.hakkarainen@kaakonalueverkko.fi

Kuvassa vasemmalla Kaakon Alueverkon 110 kV voimajohto ja oikealla kantaverkkoyhtiö Fingridin voimajohto.

Kategoriat

Ajankohdat