Close Menu

110 kV voimajohdon rakentaminen Juurikorvesta Vehkjärvelle etenee suunnitellusti

12.3.2021

Voimajohdon ensimmäinen ristikkopylväs pystytettiin viikolla 10.

Kotkan Juurikorven ja Haminan Vehkjärven välille toteutettavan 110 kV voimajohdon rakentaminen edistyy hyvin. Voimajohdon pylväsperustuksista on valmiina jo noin 40 prosenttia ja voimajohdon ensimmäinen ristikkopylväs on pystytetty. Kaakon Alueverkon toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen kertoo, että kulunut talvi on ollut rakennustyölle suotuisa. Voimajohtolinja kulkee paljolti peltomaisemassa, ja rakentamista varten on päästy jäädyttämään hyvät työmaatiet. Voimajohtotyö saattaa aiheuttaa viljelyhaittoja kesällä 2021, mutta haitat pyritään minimoimaan. Johdon arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaakon Alueverkko Oy toteuttaa uutta 110 kV voimajohtoa Kotkan Juurikorven ja Haminan Vehkjärven välille. Voimajohdon pituus on noin 13 kilometriä ja investoinnin kokonaisarvo noin 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeen urakoitsijoina toimivat Metsänhoitoyhdistys Kaakko ja Voimatel Oy.

Jo aiemmin valmistunut 110 kV voimajohto Haminasta Virojoelle on loppusuoralla. Lunastuksen lopputoimet alkavat huhtikuussa, ja tällöin maanomistajat saavat lisätietoa asiasta. Maastokatselmuksia voidaan pitää lumien sulettua.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen, puh. 040 8600 515, tuomo.hakkarainen@kaakonalueverkko.fi
työmaapäällikkö, Olli Kivelä, puh. 044 793 9714, olli.kivela@voimatel.fi


Taustaa

Kaakon Alueverkon kaksi kehittämishanketta 

Sähkön toimitusvarmuuden ja laadun parantamiseksi Kaakon Alueverkko kehittää 110 kV verkkoa siten, että asiakkaiden sähköasemille on tulevaisuudessa kaksi 110 kV syöttöjohtoa. Näin sähköverkkoa voidaan jakaa vyöhykkeisiin ja erilaisissa käyttötilanteissa sähköntoimitus voidaan varmistaa entistä paremmin. Kehittämishankkeita on kaksi: Juurikorpi–Vehkjärvi ja Hamina–Virojoki. Hankkeiden kokonaissuunnittelusta on vastannut Empower Oy.

Kaakon Alueverkko on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Haminan Energian omistama alueverkkoyhtiö, joka hallinnoi 110 kV alueverkkoja Kotkasta itään.