Close Menu
Kaakon Alueverkko - luotettavaa suurjännitesähköä

Luotettavaa suurjännitesähköä

Kaakon Alueverkko Oy

Varmistamme sähkön toimitusvarmuutta ylläpitämällä ja kehittämällä suurjänniteverkkoa Etelä-Kymenlaaksossa. 

Vastuullista sähköntoimitusta alueelle

Kaakon Alueverkko hallitsee 110 kV suurjänniteverkkoa Etelä-Kymenlaaksossa. Sähköä siirretään kantaverkosta Kymenlaakson Sähköverkon ja Haminan Energian sekä muiden asiakkaiden tarpeisiin. Tehtävänä on varmistaa luotettavat ja laadukkaat sähköntoimitukset.

Lue lisää

Investoinneilla turvataan sähkön laatu ja toimitusvarmuus

Suurjänniteverkkoa kehitetään tarpeiden mukaan. Investointien avulla pystymme parantamaan sähkön toimitusvarmuutta alueella entisestään. 

Lue lisää

Ajankohtaista

Kymi-Vehkalahti-Keltakallio-voimajohdon uusimisen suunnittelu käynnistyy

Kaakon Alueverkko käynnistää Kymi-Vehkalahti-Keltakallio-voimajohdon uusimisen suunnittelun. Uusi johtorakenne mitoitetaan nykyistä suuremmalle sähköteholle, millä mahdollistetaan sähköistyvän yhteiskunnan kasvavat tarpeet.

Lue lisää

Juurikorpi-Vehkjärvi voimajohtohankkeen peltoaluekartta

Lunastuskokouksessa 30.3.2022 keskusteltiin peltoalueista, joilla urakoitsija on rakennusaikana kulkenut. Karttapohjaa voi omalta osaltaan korjata ja toimittaa tiedoston toimitusinsinööri Tapani Pukille.

Lue lisää

110 kV voimajohto Juurikorpi – Vehkjärvi on valmistunut

Kaakon Alueverkon 110 kV voimajohto Juurikorpi – Vehkjärvi on otettu käyttöön lokakuussa.

Lue lisää