Close Menu
Kaakon Alueverkko - luotettavaa suurjännitesähköä

Luotettavaa suurjännitesähköä

Kaakon Alueverkko Oy

Varmistamme sähkön toimitusvarmuutta ylläpitämällä ja kehittämällä suurjänniteverkkoa Etelä-Kymenlaaksossa. 

Vastuullista sähköntoimitusta alueelle

Kaakon Alueverkko hallitsee 110 kV suurjänniteverkkoa Etelä-Kymenlaaksossa. Sähköä siirretään kantaverkosta Kymenlaakson Sähköverkon ja Haminan Energian sekä muiden asiakkaiden tarpeisiin. Tehtävänä on varmistaa luotettavat ja laadukkaat sähköntoimitukset.

Lue lisää

Investoinneilla turvataan sähkön laatu ja toimitusvarmuus

Suurjänniteverkkoa kehitetään tarpeiden mukaan. Investointien avulla pystymme parantamaan sähkön toimitusvarmuutta alueella entisestään. 

Lue lisää

Katso videolta Hamina-Virojoki 110 kV voimajohdon rakentamisen edistymistä

 

Ajankohtaista

Juurikorpi-Vehkjärvi voimajohtohankkeen peltoaluekartta

Lunastuskokouksessa 30.3.2022 keskusteltiin peltoalueista, joilla urakoitsija on rakennusaikana kulkenut. Karttapohjaa voi omalta osaltaan korjata ja toimittaa tiedoston toimitusinsinööri Tapani Pukille.

Lue lisää

110 kV voimajohto Juurikorpi – Vehkjärvi on valmistunut

Kaakon Alueverkon 110 kV voimajohto Juurikorpi – Vehkjärvi on otettu käyttöön lokakuussa.

Lue lisää

Kaakon Alueverkon 110 kV voimajohdon rakentaminen kaakonkulmalla on edistynyt hyvin

Juurikorpi-Vehkjärvi 110 kV voimajohtohanke on edennyt suunnitelmien mukaan, tai jopa hieman etuajassa. Voimajohtolinja valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää